یکشنبه 22 تیر 1399
تعزیرات استان ایلام
| |
ارتباطات اداره کل
ارتباط با مسئولین استان :

الف _ مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان ایلام طی مکاتباتی که با مسئولین استان خصوصا سازمان بازرگانی استان مبنی بر تشکیل کمیسیون هماهنگی تعزیرات استان،کمیته تنظیم بازار استان در خصوص مبارزه با موج گرانی های اخیر در سطح کشور و استان داشتند که خوشبختانه در کمیته تنظیم بازار اکثر پیشنهادات این اداره کل مبنی بر برخورد با اخذ مازاد بر تعرفه کرایه تاکسی های درون شهری ،مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه سیمان و آهن آلات و... جهت اجرا به تصویب رسید و همچنین در مکاتباتی علیحده آمادگی شعب ویژه این اداره کل مبنی بر رسیدگی سریع به تخلفات بخش دولتی به استحضار نماینده محترم ولی فقیه در استان ، استاندار محترم و معاونین ایشان رسید .
ب _ شرکت مدیر کل محترم در جلسات کمیسیون قاچاق استان که در اولین جلسه با پیشنهاد تأسیس شعبه ویژه گلوگاهی رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز مستقر در بازارچه مرزی مهران با حمایت دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری به تصویب رسید.
ج _ حضور مدیر کل محترم در اولین کمیسیون فرعی قاچاق شهرستان دره شهر به تاریخ 20/4/85 و تبیین مسائل قانونی و وظایف اهداف سازمان در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیدار جداگانه با فرماندار محترم شهرستان فوق و تقاضای مساعدت و تعامل بیش از پیش با اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دره شهر .
د_ دیدار مدیر کل محترم با استاندار ایلام در مورخ 19/4/85 و تشریح وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در وضعیت کنونی تبیین چشم انداز و افق های آتی سازمان و تشریح مشکلات مالی و اعتباری اداره کل و قول مساعد ایشان در خصوص تخصیص بودجه های آتی و شش ماهه دوم سال .
هـ _ دیدارها جداگانه با معاونت های محترم برنامه ریزی و امور مالی ، امور عمرانی استانداری و دیدارهای متعدد با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص جذب اعتبار برای اداره کل .
د_ دیدار با نماینده محترم ولی فقیه در استان و ریاست کل دادگستری استان .