یکشنبه 22 تیر 1399
تعزیرات استان ایلام
| |
ارتباط با ما

دفتر مدیرکل

08432227402

معاونت اداری و مالی

08432228305

حراست

 08432227400

تلفنخانه

32227401-32227403

نمابر

2228306

پست الکترونیکی

ILM@Tazirat.gov.ir

وب سایت

http://www.ilm.tazirat.gov.ir/

 آدرس اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام :

میدان شهید کشوری _ابتدای بلوار مدرس _روبروی آتش نشانی