یکشنبه 3 مهر 1401
تعزیرات استان کرمان
| |
منشور اخلاقی
توجه به اصل اخلاق اگر چه در همه سازمان ها اصلی لازم الاجراست،لیکن در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی که هدف آن جلوگیری از تعدی و اجحاف،خدمت به مردم-قشر مصرف کننده- و برقراری عدالت اقتصادی است،پایبندی به ارزش های اخلاقی،جایگاه رفیعی دارد.

از این رو منشور اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی بر مفاد زیر استوار می گردد:

1- ما بر این عقیده ایم که رسالت سازمان تعزیرات حکومتی چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید.
2- ما همواره در انجام فعالیتهای خود، استانداردهای حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت امور و خدمت رسانی را نصب العین قرار داده و روش هایی را بکارمی گیریم که در نهایت حافظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشیم.
3- ما بر این باوریم که ارباب رجوع ها انسان هایی با کرامت و آگاه بوده و از نظرات و پیشنهادات مفید و مؤثر آنان در بهبود عملکرد و ارائه خدمت بیشتر بهره گیری خواهیم نمود.

4- رعایت ادب و نزاکت،عدالت و انصاف در ارائه خدمت مطلوب  به مردم را از جمله وظایف خود می دانیم.

5ـ میزان رضایتمندی مراجعین را مبناء ومصداق ارزیابی فعالیت های خود قرار داده و تمامی مساعی و امکانات خود را برای خدمات مناسب و پاسخگویی شفاف به خواسته و نیازهای معقول آنان به کار              می گیریم.  
6ـ ما سوگند یاد می کنیم رعایت موازین شرعی و عمل به قوانین و عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و برای تحقق اهداف عالیه سازمان که همسو با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران است،کوشا باشیم.