جمعه 6 خرداد 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1400/11/06         ساعت 08:38:30     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت 89 میلیارد ریالی قاچاقچی مبلمان خارجی خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، رضا سعیدی گفت: با گزارش ناظر گمرک بوشهر در مورد تخلف و جابجایی و جایگزینی غیر قانونی یک محموله ی ترانزیتی مبلمان که در انبار گمرک بوشهر پرونده این تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به عجز متهم از ارائه مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانسته و وی را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، به پرداخت مبلغ 89 میلیارد و 974 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.