پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
تعزیرات استان خراسان رضوی
| |
واحد های تابعه

                                                                                                                                                                   واحد های تابعه اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی

ردیف

نام واحد تابعه

تلفن

دورنگار

آدرس

1

اداره تعزیرات حکومتی مشهد

37248102-051 - 37271133-051

37265572- 051 

مشهد  بلوار شهید قره نی  روبروی مسجد اسکندری- صندوق پستی 834-91735

2

اداره تعزیرات حکومتی تایباد

54521700

54533435

بلوار امام حسین - پایین تر از گنجینه دوغارون

3

اداره تعزیرات حکومتی تربت حیدریه

52223204

52223204

خیابان فردوسی شمالی - خیابان بازار روز میدان معلم 

4

اداره تعزیرات حکومتی تربت جام

52523266

52523266

بلوار امام خمینی - اما خمینی 14 چهارراه اول سمت چپ

5

اداره تعزیرات حکومتی چناران

46123900

46123900

جاده آسیایی - نرسیده به جهاد کشاورزی جنب رستوران شبستان

6

اداره تعزیرات حکومتی خواف

54224192

54224192

خیابان حافظ ابرو -نبش رودکی

7

اداره تعزیرات حکومتی درگز

46224404

46224404

بعد از چهارراه مخابرات روبروی بانک ملت

8

اداره تعزیرات حکومتی سرخس

34524750

34524750

خیابان مصلی - نبش مصلی 1 و 3

9

اداره تعزیرات حکومتی سبزوار

44232979

44242979

خیابان اسرار شمالی - ابتدای خیابان سهراب پلاک 12

10

اداره تعزیرات حکومتی فریمان

34622882

34625450

خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ( شاهد ) ساختمان قدیم دادگستری

11

اداره تعزیرات حکومتی قوچان

47243000

47228713

خیابان شهید مطهری - نرسیده به چهارراه ژاندارمری سمت چپ

12

اداره تعزیرات حکومتی کاشمر

55254149

55238605

بلوار آزادگان - نبش آزادگان 7

13

اداره تعزیرات حکومتی گناباد

57252737

57252737

خیابان امام علی پلاک 27

14

اداره تعزیرات حکومتی نیشابور

42616433

42616433

شهرک فرهنگیان - خ خیام - نبش خیام 16 

15

اداره تعزیرات حکومتی بینالود

35513738

35510026

ویلاشهر - انتهای امام رضا 8