دوشنبه 7 بهمن 1398
تعزیرات استان خراسان شمالی
| |
درباره اداره کل
خراسان شمالی
نیاز مبرم جامعه به مرجعی که بر فعالیت های اقتصادی و بهداشتی و درمانی نظارت چشمگیر داشته و با تخلفات احتمالی بخشهای مزبور برخورد می نماید مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت که در راستای حل معضلات کشور با تصویب ماده واحده تحت عنوان قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، در تاریخ 19/7/1373، امر مهم نظارت و کنترل بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری، توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن و کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از اقتصادی، بهداشتی و درمانی، قاچاق کالا و ارز ( صلاحیت ثانوی) را به دولت ( قوه مجریه) محول کند که سازمان تعزیرات حکومتی در زیر مجموعه وزرات دادگستری در تاریخ 1/8/1373 ایجاد گردید در این استان کنونی قبلا جز ادارات تابعه بوده و بعد از اینکه استان خراسان رضوی به سه قسمت رضوی - جنوبی و شمالی تقسیم گردید ازیک و نیم سال گذشته جز اداره کل گردید و در حال حاضر دارای 16 نفر نیرو می باشد.