دوشنبه 7 بهمن 1398
تعزیرات استان خراسان شمالی
| |
ارتباطات اداره کل
نام ارگانها و نهادها و ...
 
1 - استانداری خراسان شمالی

2 - فرمانداری شهرستان بجنورد

3- سازمان بازرگانی خراسان شمالی

4 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی

5 - سازمان جهاد کشاورزی

6 - اداره کل دامپزشکی

7 - سازمان پایانه ها و حمل و نقل

8 - مجامع امورصنفی

9 - سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی

10- سازمان تعاون روستایی

11 -فرماندهی انتظامی خراسان شمالی

12- دادگستری کل خراسان شمالی

13 - اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

14- معاونت اگاهی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی

15- معاونت راهنمایی و رانندگی

16 - فرماندهی پلیس راه

17 - سازمان زندانها

18 - اتحادیه مصالح فروشان

19 - کلانتری 11

- کلانتری 12

- کلانتری 13

20- اداره کل صنایع و معادن خراسان شمالی

21- شرکت نفت

22 - دادسرا

23- سازمان مدیریت و برنامه ریزی