یکشنبه 17 فروردین 1399
تعزیرات استان کردستان
| |
درباره اداره کل
اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان
 
اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان یکی از ادارات کل زیر مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی بوده که سازمان مزبور نیز یکی از ارگانهای زیر مجموعه وزارت دادگستری است که بموجب قانون تعزیرات حکومتی و مصوبه هیات دولت در اواخر سال 1373 به منظور مبارزه با تخلفات اقتصادی در (( قوه مجریه )) فعالیت خود را آغاز نموده و پس از آن به موجب مقررات و مصوبات دیگری اختیارات و صلاحیت هائی نظیر رسیدگی به تخلفات بهداشتی ، دارو و درمان و همچنین رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به اختیارات قبلی سازمان تعزیرات افزوده گردید که انجام کلیه این امور در قالب شعب بدوی و تخصصی اداره کل ویژه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش کالا و خدمات ، امور بهداشتی و جرائم قاچاق کالا و ارز شکل گرفته است .
 
 در راس اداره کل تعزیرات حکومتی استان مدیرکل قرار دارد که تحت عنوان مدیرکل و رئیس شعبه اول بدوی انجام وظیفه می نماید که حسب ماده 7 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که پس از تأیید وزیر دادگستری با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می گردد.
 
همچنین براساس ماده 3 تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی در استان و شهرستانهای تابعه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی تشکیل میگردد.