شنبه 5 بهمن 1398
تعزیرات استان مازندران
| |
درباره اداره کل
آشنایی با اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران

اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران در مرکز استان شهرستان ساری واقع شده و این استان ازطرف غرب به استان گیلان و از طرف شرق به استان گلستان و از طرف شمال به دریای خزر و از طرف جنوب به استان های تهران و سمنان متصل می باشدکه ساختمان اداری آن در خیابان مازیار در سال 1374 خریداری شده و دارای 17 واحد اداری می باشدکه مشخصات کلی این اداره کل بشرح ذیل می باشد:

- تأسیس اداره کل : اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران در سال 1373 بر اساس مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام همزمان با سایر استانها و با 17 اداره در شهرستانهای تابعه شروع بکار نموده و در سال 1377 با تفکیک استان گلستان ادارات تعزیرات حکومتی مازندران به 11 شهرتقلیل یافته اند.

- ادارات و شعب بدوی و تجدید نظر : الف ) اداره کل تعزیرات حکومتی استان (ساری) دارای 6 شعبه بدوی و 2 شعبه تجدید نظر ب: ادارات تعزیرات حکومتی بابل 3شعبه ج:بهشهر ، قائمشهر، آمل ، نوشهر هر کدام 2 شعبه د: ادارات تعزیرات حکومتی سوادکوه ، بابلسر ، رامسر، نور و تنکابن هر کدام 1 شعبه .

- تعداد پرسنل و وضعیت استخدامی : تعداد کل کارکنان استان مازندران 86نفربوده که از این تعداد 53 نفر کارمند رسمی و 24 نفر کارمند قرارداد خرید خدمت و تعداد 9نفر نیروی قراردادمعین می باشند .

- وضعیت پست سازمانی پرسنل : از کل تعدادپرسنل 19 نفر به عنوان رئیس شعبه تصدی امور شعب را به عهده داشته (البته تعدادی ازاین پرسنل باحفظ سمت مسئولیتهایی از قبیل مدیریت ، معاونت های اداری مالی و اجرایی ، کارشناس حراست و ریاست اداره رانیز دارا می باشند ) و مابقی پرسنل در امور اداری و دفتری مشغول انجام وظیفه می باشند .

- وضعیت تحصیلی پرسنل : از کل پرسنل تعداد 5 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و 53 نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 9 نفر دارای مدرک تحصیلی فوق دبپلم و 14 نفر دیپلم و 5نفر زیر دیپلم هستند .