پنجشنبه 10 بهمن 1398
تعزیرات استان مازندران
| |
مديريت محتوا


مشخصات ادارات تعزیرات حکومتی تابعه استان مازندران
 
 
 
  
 

نام شهرستان

کد شهرستان

تلفن

نمابر

مدیر کل یا رئیس

نشانی پستی

ساری

011

33329221

33303299

یدالله ملکی

خ مازیار – اداره کل تعزیرات حکومتی

مخابرات اداره کل
-

-

-

قائم شهر

011

42263841


انوشیروان محمودیان میدان امام تلار23

بهشهر

011

34575200


 رضا علیزاده

خ پاسداران روبروی بیمارستان مهر ساختمان سابق دادگستری

بابل

011

32253431


حسن جورسرا

جاده قائم شهر خداداد 11

آمل

011

44244427


سید مرتضی صادقی


خ امام خمینی جنب دادگاه انقلاب

بابلسر

011

35251410


محمد جواد موحدیان

خ امام جنب مخابرات طبقه فوقانی پاساژصادق

نور

011

44555575


علی اکبر قاسمی

خ امام جنب اداره تعاون طبقه فوقانی

نوشهر

011

52326144


 الیاس حسین پور

خ پیروزی جنب دادگستری

تنکابن

011

54225117

 

محمد رضا خوشبخت

خ جمهوری سه را خرم آباد روبروی اداره مخابرات

رامسر

011

55258806


محمد تقی منصور کیایی

کمربندی فاز 3 جنب مصالح ساختمانی

سوادکوه

011

42423776


مجید سلیمانی 

پل سفید جنب اداره آموزش و پرورش

أدرس سایت

www.mzn.tazirat.gov.ir

 

پست الکترونیکی

Mzn@tazirat.gov.ir