پنجشنبه 10 بهمن 1398
تعزیرات استان مازندران
| |
ارتباطات اداره کل
ارتباطات اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران

اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران همچون نهادهای دیگر دولتی ارتبات آن در گرو تعامل منطقی و فعال با دیگر سازمانها و دستگاههای اجرایی می باشد از این رو ارتباط این اداره کل سه بخش است :

الف - تعاملات قانونی:
این اداره کل برای انجام بهینه امور و وظایف مربوطه در حیطه صلاحیتها و ضوابط قانونی ملزم به تعامل با دیگر تشکیلات دولتی است تا جائیکه در بعضی موارد این ضرورت در قولنین خاص احصاء شده است بعنوان نمونه از جمله :
1- مادتین 17 و 18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، ادارات و دستگاههایی را موظف به همکاری در قالب ضابط و یا مرجع گزارش دهنده و شاکی تعیین کرده است مانند مامورین بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان ، سازمان بازرسی کل کشور و دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراجع قضائی و دولتی که حسب این تکلیف قانونی تعامل با آنها نه تنها ضروری بلکه برای این اداره کل یک وظیفه بشمار می آید.
2- ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی که کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات را به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت ( بازرگانی) و تعزیرات را شناسائی نموده است که در قسمت اخیر آن 3 وظیفه اصلی برای این کمیسیون تعیین نموده است و این ارتباط نیز کاملاً ضروری و قانونی خواهد بود.
3- ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث قاچاق کالا و ارز و ...

ب - تعاملات عمومی:
اداره کل تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از اعضاء شورای اداری استان – کار گروه استان – ستاد دیه استان ( مدیر کل تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره ستاد دیه انتخاب شد) – شورای تنظیم بازار استان- شورای ساماندهی مبادلات مرزی با کلیه دستگاههای اجرائی به تعامل و همکاری می پردازد.

ج - تعاملات فوق برنامه:

اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران علاوه بر تعاملات قانونی و عمومی مبادرت به تشکیل کمیته های مختلف و واحدههای فوق برنامه نموده است در این راستا ناگزیر به ارتباطبا دیگر دستگاههای اجرایی استان می باشد – مانند پایگاه مقاومت شهید بهشتی با تشکیلات بسیج استان – تأسیس صندوق قرض الحسنه اداره کل و امام علی و همکاری با بانکهای استان ومعرفی همکاران جهت اخذ وام و همچنین در راستای ارتقای بنیه علمی همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا ستاد اقامه نماز اداره کل با ستاد اقامه نماز استان ارتباط مستقیم و متقابل دارد.
 

ارتباط مستقیم با یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران:33329221

 آدرس پست الکترونیکی مدیرکل و روابط عمومی :  mazandaran@tazirat.gov.ir