جمعه 4 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/10/25         ساعت 17:18:05     گروه خبری تعزیرات

وزیر دادگستری در نشست روسا و مستشاران شعب عالی سازمان تعزیرات گفت: عادی شدن تصمیماتی که در مورد مردم می گیریم، مساله مهمی است که باید مراقب این آفت باشیم.
تصویر

وزیر دادگستری گفت:به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در نشست روسا و مستشاران شعب عالی سازمان تعزیرات گفت: من در مورد شعب عالی به خاطر ندارم که تاکنون شکایتی به من شده باشد و از این بابت قدردانی می کنم.

آوایی گفت: عادی شدن تصمیماتی که در مورد مردم می گیریم مساله مهمی است که باید مراقب این آفت باشیم چراکه حتی هزار تومان جریمه شدن برای مردم غیرعادی است اما برای کارکنان قضایی بعد مدتی عادی می شود؛ پس مراقبت کنید.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست گفت: تلاش های شعب عالی که یکی از پرکارترین بخش های سازمان است، غیر قابل چشم پوشی است.

وی افزود: شعب عالی آخرین مرحله دادرسی پرونده ها است و به همین دلیل ورود به احکام آن اگر نگوییم غیر ممکن اما سخت است بنابراین سعی ما بر این است که آرا متقن باشد.

انصاری اظهار داشت: ۴ شعبه عالی در تعزیرات در حال فعالیت است که پرونده های خاص را مورد رسیدگی قرار می دهد و به طور متوسط هر شعبه ۵۰ پرونده را در سال جاری دادرسی کرده و در دادرسی های شعب عالی ما به همین میزان مختومه است.

وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب عالی براساس سیستم به طور میانگین ۴۵ روز است اما ممکن است این زمان به صورت موردی خیلی کمتر و یا خیلی بیشتر باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: در ۹ ماهه سال جاری 152 مورد پرونده شعب عالی را به وزارت دادگستری ارسال کردیم که ۱۳۷ مورد از پرونده های تبصره الحاقی به سازمان اعاده شده است و پیگیر مابقی پرونده ها برای اعاده هستیم.