پنجشنبه 21 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/06/17         ساعت 10:50:56     گروه خبری اخبار تعزیرات

محمد علی اسفنانی با بیان اینکه در مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و قاچاق، پرونده های مربوط به عرضه خارج از شبکه وجود داشته است، اظهار داشت: در این موارد شاهد عرضه دارو توسط شرکت های وارد کننده و یا توزیع کننده دارو بوده ایم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص توزیع دارو در ناصر خسرو با محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران به صورت تلفنی گفتگو کرد.
محمد علی اسفنانی با اشاره به تخلفاتی که در ناصر خسرو در حوزه دارو صورت می گیرد، عنوان کرد: عمده این تخلفات، عرضه دارو خارج از شبکه توزیع است و در واقع موضوع قاچاق دارو خیلی در این منطقه و دیگر مناطق مشابه مطرح نیست زیرا امکان ورود داروی قاچاق به راحتی میسر نیست و تنها داروهای نایاب و یا داروهایی که تاریخ مصرف آن ها گذشته است، به نحوی عرضه شود و افرادی به ناصر خسرو مراجعه می کنند که امکان تهیه دارو در بخش های دیگر ندارند.
وی بیان کرد: وقتی توزیع دارو را در کنار خیابان و خارج از محیط قانونی می بینیم، قطعا تخلف در حال رخ دادن است که ممکن است از ناحیه وارد کنندگان و توزیع کنندگان باشد و ممکن است از ناحیه مصرف کنندگان نیز صورت بگیرد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه در مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و قاچاق، پرونده های مربوط به عرضه خارج از شبکه وجود داشته است، اظهار کرد: در این موارد شاهد عرضه دارو توسط شرکت های وارد کننده و یا توزیع کننده دارو بوده ایم و این مسئله یک تخلف بسیار مهم محسوب می شود زیرا دارویی که باید به دست بیماری که نیازمند است، برسد، با قیمت های بالاتر، خارج از شبکه توزیع می کنند.