پنجشنبه 21 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/06/17         ساعت 10:54:27     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان از صدور حکم استرداد ارز دریافتی برای یک شرکت بازرگانی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حسین حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: براساس گزارش واصله از مدیریت حقوقی بانک ملی شعبه مرکزی گرگان علیه یک شرکت بازرگانی که مقرر بود در قبال دریافت حواله ارزی به مبلغ 350 هزار یورو کالا از خارج کشور وارد کند؛ پرونده تخلف تشکیل و در شعبه ششم مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی و احراز تخلف، مدیرعامل این شرکت به استرداد 350 هزار و 715 یورو دریافتی به بانک شاکی صادر شد که این حکم به درخواست متهم در شعبه تجدیدنظر مجددا بررسی و عینا تائید شده است.