پنجشنبه 21 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/06/20         ساعت 13:13:36     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: یک شرکت تعاونی مرغداران به دلیل اخفاء و امتناع از عرضه کالا در این استان محکوم به جزای نقدی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، رضا محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: این شرکت تعاونی مرغداران متخلف قصد فروش خارج از شبکه و بالاتر از نرخ رسمی کشور ۳۱ تن و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ زنده را داشت.

وی با اشاره به گشت های نظارتی در بازار به منظور جلوگیری از هر گونه تخلف، بیان کرد: با مشاهده تخلف و گزارش اولیه توسط دستگاه های نظارتی، پرونده به ارزش اولیه ۲ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

محمدی با بیان اینکه پرونده در یکی از شعبه های تعزیرات رسیدگی و متخلف به شعبه احضار شد، تصریح کرد: پس از انجام تشریفات قانونی و احراز شدن تخلف، شعبه مربوطه این شرکت تعاونی را ملزم به عرضه کالا در شبکه به نرخ رسمی کشور و درج در پرونده واحد محکوم کرد.