جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/06/24         ساعت 12:26:55     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان از جریمه 1.6 میلیاردی مدیرعامل یک شرکت تعاونی کشاورزی به دلیل گرانفروشی کنجاله سویا خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حسین حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: با شکایت سازمان صنعت، معدن و تجارت، پرونده یکی از شرکت های تعاونی کشاورزی در خصوص گرانفروشی کنجاله سویا به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی افزود: رئیس شعبه سوم بدوی تخصصی این اداره کل پس از احضار متهم و بررسی اسناد موجود در پرونده، تخلف را محرز اعلام و این شرکت تعاونی را به دلیل گرانفروشی یک میلیون و 200 هزار کیلوگرم کنجاله سویا به پرداخت یک میلیارد و 680 میلیون ریال  و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرد که این حکم قطعی شده است.