جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/06/26         ساعت 09:07:57     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اظهار داشت: فردی با راه‌اندازی یک مطب به صورت غیرقانونی اقدام به حجامت، بادکش و ماساژ درمانی می کرد که این اقدام منجر به پلمب محل شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا حسن پور گفت: طبق گزارش های مردمی و شکایات شهروندان، فردی به صورت غیرقانونی اقدام به ویزیت بیماران و حجامت می کرد که این اقدام او دخالت در امر پزشکی و ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز تلقی شد.

وی افزود: بنابراین پس محل یاد شده با حضور رئیس شعبه ویژه تخلفات بهداشتی تعزیرات حکومتی و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اظهار داشت: پرونده ایجاد موسسه پزشکی غیرقانونی در تعزیرات حکومتی تشکیل شده و در حال پیگیری است؛ همچنین در خصوص دخالت در امر پزشکی پرونده جداگانه ای در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل و رسیدگی می شود.