جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/07/10         ساعت 11:50:41     گروه خبری اخبار تعزیرات

«مهدی صابری» به عنوان رئیس شعبه اول عالی سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، با حکم جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، «مهدی صابری» به عنوان رئیس شعبه اول عالی این سازمان منصوب شد.
در متن حکم صابری آمده است: «اجرای عدالت، احقاق حق و تعالی انسان، از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی و جوهره احکام و حدود الهی است که برقراری امنیت اقتصادی و تامین عزت، کرامت و حقوق مشروع شهروندان سهم خاصی در تحقق آن دارد و در این راستا احقاق همه جانبه حقوق و رسیدگی عادلانه جایگاه ویژه‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی دارد.»