جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/07/10         ساعت 12:24:54     گروه خبری اخبار تعزیرات

با حکم وزیر دادگستری، «محمدحسن سرابیان» به عنوان سرپرست معاون حقوقی و امور مجلس سازمان منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، «محمدحسن سرابیان» طی حکمی از سوی وزیر دادگستری به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد.
در بخشی از متن حکم سرابیان آمده است:  «با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق مدیریتی در عرصه های کاری و در اجرای ماده ۷ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم سازمان به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی منصوب می‌شوید. توفیقات بیشتر شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
گفتنی است، «سرابیان» سوابقی همچون رئیس شعبه تجدیدنظر ، مستشار شعبه تجدیدنظر قاچاق، مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد، مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک، مدیرکل روابط عمومی،مدیرکل پشتیبانی و رفاه را در کارنامه کاری خود در سازمان تعزیرات حکومتی دارد.