جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/07/13         ساعت 13:03:23     گروه خبری اخبار تعزیرات

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت یک میلیارد و یکصد میلیون ریالی عامل قاچاق 200 هزار نخ سیگار قاچاق خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی،  هوشنگ محمدی سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین انجام  ماموریت در اتوبان تهران– قزوین با  مشکوک شدن به یک خودرو عبوری پس از متوقف ساختن آن  200هزارنخ سیگار  قاچاق  را کشف کردند.
وی افزود: با تشکیل پرونده، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی قزوین پرونده را بررسی و پس از احراز تخلف، متهم را به پرداخت یک میلیاردو یکصد میلیون ریال  جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم و حکم به ضبط محموله مکشوفه صادر کرد.