جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/07/15         ساعت 10:30:57     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از محکومیت متهمین پرونده قاچاق ظروف استیل خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: دو نفر مقادیر زیادی ظروف استیل را در انبار خود در همدان نگهداری می کردند که دستور قضایی انبار مورد بازرسی قرار گرفت و کالاهای قاچاق کشف شد.
وی افزود: شعبه پنجم تعزیرات حکومتی همدان پس پس از احراز تخلف، متهمین را به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.