جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/07/15         ساعت 10:39:18     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از صدور حکم به بازگرداندن 15 هزار لیتر نفت سفید به شبکه رسمی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار داشت: بیش از 15 هزار لیتر نفت سفید توسط مامورین انتظامی از یک گاراژ واقع در حومه شهر شیراز کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به بازداشت یک نفر در این رابطه، ادامه داد: طی تحقیقات انجام شده در شعبه دهم تعزیرات حکومتی شیراز و همچنین بنا به اعتراف متهم پرونده  مشخص شد که این فرد به بهانه استفاده سوخت در امور کشاورزی اقدام به دپو و نهایتا فروش غیرقانونی نفت کرده است.
مبشری از تکمیل تحقیقات و محرز شدن تخلف فرد بازداشت شده خبر داد و افزود : شعبه رسیدگی کننده حکم به استرداد سوخت مکشوفه در شبکه رسمی و جریمه یک میلیارد و دویست میلیون ریالی متهم صادر کرد.