سه شنبه 30 دی 1399
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1398/07/17         ساعت 11:26:36     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از تعطیلی یک واحد لیزر درمانی غیرمجاز خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: با گزارش بازرس ویژه دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در یک مطب پزشک واقع در شهر شیراز ، موضوع برای پیگیری به شعبه دهم تعزیرات حکومتی شیراز ارجاع شد.
وی از احضار چند نفر در این رابطه به تعزیرات خبر داد و افزود: طی تحقیقات انجام شده مشخص شد که در این مطب توسط افراد فاقد صلاحیت اقدامات درمانی به وسیله دستگاه لیزر انجام شده که در چند مورد نیز موجب آسیب رساندن به بیماران شده است.
مبشری با اشاره به محرز شدن تخلف انجام شده در این مطب، اضافه کرد: نهایتا شعبه رسیدگی حکم به تعطیلی این واحد غیر مجاز و ضبط دو دستگاه لیزر مکشوفه صادر کرد.