یکشنبه 22 تیر 1399
| |
تاریخ 1398/09/11         ساعت 09:40:17     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه نرخ کرایه افزایش‌یافته برخی خطوط تاکسیرانی کرج به قیمت قبل برگشت،گفت: کرایه آژانس‌ها ‌در کرج به قیمت قبل برنگشته و تعزیرات در این زمینه پیگیری می‌کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی‌اکبر مختاری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز ، اظهار داشت: بعد از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت برخی از خطوط تاکسیرانی کرج و حومه اقدام به افزایش قیمت کرایه کردند و با توجه به رصد میدانی انجام شده و با پیگیری دستگاه‌های مسئول در این حوزه ، نرخ کرایه تاکسی به قیمت گذشته برگشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه کرایه موسسات کرایه اتومبیل و آژانس‌ها در کرج به حالت قبلی برنگشته و در این زمینه در حال پیگیری هستیم، بیان کرد: ‌‌قیمت باید مانند سابق شود‌.
مختاری با بیان اینکه برخی بیمارستان‌ها از افزایش نرخ حمل پسماند بیمارستانی که خودروهای آنها گازوئیل‌سوزند شکایت دارند، عنوان کرد: صنعت و معدن در مورد افزایش قیمت بدون ضابطه پسماند بیمارستانی ورود کرده و در صورت وجود تخلف پرونده را به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.