یکشنبه 22 تیر 1399
| |
تاریخ 1398/09/11         ساعت 09:42:46     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از محکومیت ۶۰۰ میلیونی یک فروشگاه لوازم ورزشی به علت گرانفروشی در شهرستان نور خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشی یک فروشگاه لوازم ورزشی در شهرستان نور، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شد.
وی افزود: رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان نور با احضار متهم و بررسی شواهد موجود تخلف انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۷ قانون نظام صنفی متهم را به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ ۳۷۵ میلیون و ۱۶۱ هزار ریال در حق شاکی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: این رای در شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء شد.