شنبه 5 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/09/20         ساعت 09:15:32     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از رسیدگی و صدور حکم برای نگهداری کالای قاچاق خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر گفت: با گزارش مامورین نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط محموله الکل پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.
وی اظهار داشت: شعبه دوم تعزیرات استان با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمین، تخلف را محرز و افراد متخلف را به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت ۶ میلیارد و 501 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.