شنبه 5 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/09/20         ساعت 09:27:51     گروه خبری اخبار تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 12 میلیاردی یک شرکت تولید کننده جوجه یک روزه در استان فارس خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتیسیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با شکایت صاحب یک مرغداری از یک شرکت تولید کننده جوجه یک روزه، پرونده ای در شعبه ششم تعزیرات حکومتی استان فارس تشکیل شد.
وی ادامه داد: شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که تعداد 60 هزار قطعه جوجه یک روزه را از این شرکت خریداری کرده که پس از مدت کوتاهی، عمده آنها تلف شده و از این بابت متحمل خسارت زیادی شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به احضار مدیرعامل شرکت متخلف به تعزیرات افزود: با کارشناسی های انجام شده در این رابطه مشخص شد که به علت کیفیت پایین جوجه های مورد معامله، مرغداری مذکور دچار خسارت 6 میلیارد ریالی شده است.
رایگانی اضافه کرد: با توجه به محرز شدن تخلف شرکت تولید کننده جوجه یک روزه، شعبه ششم تعزیرات حکومتی فارس حکم به جبران خسارت شاکی به میزان 6 میلیارد ریالی و جریمه 12 میلیارد ریالی در حق دولت صادر کرد.