شنبه 5 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/09/23         ساعت 14:37:39     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با اشاره به همکاری قوه قضا و دادسراها در امر مبارزه با تخلفات قیمتی گفت: اگر برخی اختیارات را از حیث قانونی به تعزیرات بدهند، خودمان می توانیم این کارها را بخوبی اجرایی کنیم.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با برنامه زنده "رویداد" در پاسخ به چرایی افزایش قیمت ها با وجود تاکیدات همه مسئولان در عدم گرانی پس از قضیه بنزین اظهار کرد: «وضعیت کنونی شوک روانی در روزهای اول ایجاد کرد و عده ای تصور می کردند ممکن است در همه کالا و خدمات شاهد افزایش قیمت باشیم.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران ادامه داد: «۲۰ روز از افزایش قیمت بنزین گذشته و امروز التهابات تا حدی کنترل شده است.»
اسفنانی با اشاره به افزایش قیمت در بحث مسافربرهای شخصی، وانت بارها، استارتاپ های حمل مسافر و... گفت: «در برخی کارها نقایصی بود مثل پیک های موتوری یا سرویس مدارس که سهمیه ای برای آن ها دیده نشده بود.»
وی ادامه داد: «میزان تاثیر قیمت بنزین در تعیین قیمت حمل کالا ۹درصد از سوی کارشناسان اعلام شد ولی چون این ها سهمیه دریافت می کنند، حدودا ۴ و نیم درصد افزایش قیمت ایجاد کرده است.»
اسفنانی به رادیو گفت وگو گفت: «گاه از فضای بوجود آمده برخی حقیقتا سوء استفاده می کنند؛ یعنی تاثیر مستقیم افزایش قیمت بنزین در برخی کالا و خدمات ناچیز است ولی برخی رانندگان وانت بار ۵۰درصد به کل کرایه ها اضافه کرده اند.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران افزود: «مسافربرهای شخصی حداقل کرایه ها را ۲برابر می کنند و ما به این تخلفات ورود و با آن برخورد می کنیم.»
اسفنانی ادامه داد: «همیشه قیمت حامل های انرژی تاثیر گذار نیست؛ بعنوان مثال در اربعین سال گذشته شرکت های هواپیمایی افزایش قیمت بی رویه دادند که امسال با تشدید افزایش نظارت ها، نهایتا ۴ تخلف روی داد.»
وی خاطرنشان کرد: «ما در برخی موارد مجبوریم از قوه قضاییه و دادسراهای تهران کمک بگیریم که اگر برخی اختیارات را از حیث قانونی به تعزیرات بدهند، خودمان می توانیم این کارها را بخوبی اجرایی کنیم.»