شنبه 5 مهر 1399
| |
تاریخ 1398/09/23         ساعت 14:48:00     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از وصول جریمه 6 میلیارد ریالی برای قاچاق گوشی تلفن همراه خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: اداره کل اطلاعات استان از یک انبار جنب فروشگاه موبایل تعداد 927 گوشی تلفن همراه کشف و پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از احراز تخلف، حکم به ضبط محموله و پرداخت 6 میلیارد و 231 میلیون ریال جریمه نقدی برای متخلف صادر کرد که جریمه نقدی توسط اجرای احکام  وصول شده است.