دوشنبه 18 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/11/26         ساعت 11:59:21     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: صاحب مرسدس بنز قاچاق در شیراز محکوم به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: یک دستگاه خودروی مرسدس بنز که با پلاک گذر موقت در سطح شهر شیراز در حال تردد بود توسط مامورین اتنظامی متوقف شد.
وی افزود: ماموران طی بررسی مدارک مربوطه متوجه شدند که خودرو مجوز تردد در کشور را نداشته که برای بررسی‌های بیشتر، خودرو توقیف و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مبشری تصریح کرد: با احضار مالک خودرو به تعزیرات، تحقیقاتی پیرامون موضوع انجام شد که طی بازجویی از مالک خودرو و استعلام از مراجع ذیربط مشخص شد که علیرغم گذشت مدت زیادی از اعتبار تردد خودرو در کشور، مالک آن با علم و آگاهی اقدام به تردد غیرقانونی در کشور کرده و عوارض و گمرکی آن را نیز پرداخت نکرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس افزود: نهایتا با محرز شدن تخلف، شعبه پنجم تعزیرات حکومتی استان که رسیدگی به پرونده را به عهده داشت حکم به ضبط خودوری مرسدس بنز و جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مالک آن صادر کرد.