یکشنبه 17 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/11/27         ساعت 11:08:47     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از جریمه 1.5 میلیارد ریالی قاچاقچی ترقه خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: بر اساس گزارش مامورین نیروی انتظامی در مورد کشف و ضبط مقدار 230 هزار و 400 نخ انواع ترقه از نوع کبریتی پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.
وی افزود: با ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی موضوع در شعبه دوم مورد رسیدگی و شعبه، متخلفین پرونده را به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت یک میلیارد و 550 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.