دوشنبه 18 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/11/28         ساعت 10:10:00     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از محکومیت 9 میلیارد ریالی یک شرکت وارد کننده کود شیمیایی به دلیل تخلف تقلب خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، رضا محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: با ارائه گزارش دستگاه های نظارتی پرونده یک شرکت وارد کننده کود شیمیایی در یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه مربوطه تخلف تقلب را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت 9 میلیارد و 357 میلیون ریال جزای نقدی، ضبط کالا و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول محکوم کرد.