دوشنبه 18 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/12/04         ساعت 11:20:39     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با اشاره به دو الزام مرغوبیت و قیمت پایین در نمایشگاه های بهاره گفت: تعزیرات نیروی مستقر در نمایشگاه دارد و مردم در صورت مشاهده تخلف با سامانه 135 تعزیرات مسئله را در میان بگذارند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با برنامه "رویداد" با بیان اینکه نمایشگاه های بهاره باید به نحوی برپا شود که تولید مستقیما بدست مصرف کننده برسد، افزود: «در این نمایشگاه واسطه باید حذف شود ولی در واقعیت اینگونه عمل نمی شود.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران «وقتی نمی توان تولیدات را مستقیما بدست مردم رساند، پس باید شرایطی فراهم شود که مردم کالایی را خریداری کنند که قیمتی پایین تر از بازار دارد.»
اسفنانی ادامه داد: «این نمایشگاه ها باید فضایی فراهم کنند که تولیدکنندگان شناسنامه دار اقدام به فروش کنند تا شرایط قابل نظارت باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «در گذشته گاه با برگزاری نمایشگاه مخالفت می کردیم چراکه افرادی غرفه ها را دریافت و آن را به افراد فاقد شناسنامه کاری واگذار می کردند.»
اسفنانی اضافه کرد: «امسال نظارت کامل صورت گرفت تا غرفه به افرادی تعلق گیرد که دارای جواز بوده و اصناف بر آن ها نظارت داشته باشد.»
وی به رادیو گفت وگو گفت :«تعزیرات نیروی مستقر در نمایشگاه دارد و مردم در صورت مشاهده تخلف با سامانه 135 تعزیرات مسئله را در میان بگذارند.»