جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1399/02/22         ساعت 09:00:23     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از صدور حکم به استرداد مبلغ اضافه دریافتی و جریمه 6 میلیاردی موسس مدرسه متخلف خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، یداله ملکی  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: پرونده تخلف یک مدرسه غیردولتی به اتهام اخذ مبالغ اضافی از دانش آموزان و کم فروشی در برگزاری کلاس های فوق برنامه غیر درسی با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در شعبه چهارم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: با عنایت به بررسی انجام شده و استعلام به عمل آمده از اداره کل آموزش و پرورش استان و دفاعیات متهم، تخلف برای شعبه محرز و در مرحله بدوی، موسس مدرسه متخلف به درج مهر تخلف بر روی پروانه واحد و پرداخت 6 میلیارد و 800 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت نیز محکوم شد که رای صادره در شعبه سوم تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا شد.