جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1399/02/28         ساعت 12:16:41     گروه خبری اخبار تعزیرات

مراسم معارفه سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی با حضور معاون حقوقی و همچنین مدیرکل روابط عمومی و تشریفات این سازمان برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مراسم معارفه سیدمرتضی مدنی فدکی به عنوان سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ساعتی پیش با حضور محمدحسن سرابیان معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی و سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات این سازمان برگزار شد.

گفتنی است، مدنی فدکی در کارنامه کاری خود سابقه مدیرکل تعزیرات حکومتی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان را دارد.