چهارشنبه 2 مهر 1399
| |
تاریخ 1399/02/31         ساعت 11:16:44     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرلت حکومتی استان بوشهر از جریمه ۷۹۲ میلیون ریالی قاچاقچیان الکل خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، زهرا افضلی نیا مدیرکل تعزیرات حکومای استان بوشهر گفت: با گزارش اعلامی از سوی اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان بوشهر در مورد کشف مقدار ۳ هزار و ۹۶۰ لیتر الکل، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی بوشهر ارسال شد.
وی افزود: شعبه پس از احراز تخلف، متهمان را به دلیل حمل و نگهداری الکل خارج از ضوابط تعیینی دولت جهت قاچاق بهدضبط الکل مکشوفه و پرداخت ۷۹۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.