یکشنبه 22 تیر 1399
| |
تاریخ 1399/04/10         ساعت 13:44:15     گروه خبری اخبار تعزیرات

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از محکومیت 11 میلیارد ریالی عرضه خارج از شبکه برنج در استان خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدمرتضی مدنی فدکی سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سبزوار در مورد عرضه خارج از شبکه 71 تن برنج پاکستانی، پرونده به شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.
وی افزود: پس از طی مراحل قانونی و احراز تخلف، متهم به عرضه کالا در شبکه و پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 855 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و پرونده در مرحله اجرای حکم است.