شنبه 25 مرداد 1399
| |
تاریخ 1399/05/11         ساعت 12:58:07     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از جریمه 45 میلیاردی برای افزایش قیمت خودسرانه شیرخام خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت:  با گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرونده تخلف گرانفروشی خودسرانه یک شرکت تولید شیرخام که بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به افزایش قیمت شیرخام کرده بود؛ در شعبه چهارم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: با عنایت به بررسی به عمل آمده و مستندات پرونده، تخلف برای شعبه محرز و در مرحله بدوی، شرکت متخلف به پرداخت مبلغ 45 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.