دوشنبه 31 شهریور 1399
| |
تاریخ 1399/06/26         ساعت 09:41:52     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از اعمال جریمه 22 میلیارد ریالی در پرونده تقلب در تولید کود شیمیایی در شهرستان مهران خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا لطفی گفت: با کشف تقلب در تولید کود شیمیایی در شهرستان مهران، بازرسان جهاد کشاورزی اقدام به ارائه گزارش موضوع به اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام افزود: در این راستا پرونده ای با عنوان اتهامی تقلب در کسب در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مذکور تشکیل و در نهایت با احراز تخلف، متخلف به ضبط کالای غیر استاندارد و پرداخت 22 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.