دوشنبه 31 شهریور 1399
| |
تاریخ 1399/06/26         ساعت 09:48:26     گروه خبری اخبار تعزیرات

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت 82 هزار یورویی متخلف ارزی خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی اکبر مختاری سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد اظهار داشت: با ارسال گزارش تخلف از سوی مدیریت امور شعب یکی از بانک های استان یزد، پرونده شرکت تولیدی کاشی و سرامیک در خصوص عدم ایفای تعهد در قبال دریافت ارز دولتی، پرونده  تخلف در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
وی افزود: پس از بررسی و رسیدگی در شعبه بدوی و احراز تخلف و حکم قطعی صادره از شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان یزد، شرکت یاد شده به اتهام عدم ایفای تعهد تولید کنندگان در قبال دریافت ارز دولتی به اعاده ارز دریافتی به میزان 82 هزار و 100 یورو به سیستم بانکی و همچنین تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال محکوم شد.
مختاری افزود: دریافت کنندگان ارز برای واردات مکلفند در مواعد مقرر نسبت به واردات کالای مورد اظهار اقدام و اسناد گمرکی را برای تسویه به بانک عامل دریافت کننده ارز ارائه کنند.