دوشنبه 18 اسفند 1399
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1399/12/04         ساعت 10:23:07     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از جریمه 9 میلیارد ریالی قاچاقچیان پارچه و مواد خوراکی غیر بهداشتی خبر داد.
تصویر


به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: محموله پارچه و مواد خوراکی غیر بهداشتی قاچاق توسط ماموران از یک منزل مسکونی و یک دستگاه خودرو کشف و به شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.
وی اظهار داشت: شعبه مذکور پس از رسیدگی به پرونده، استعلام از گمرک و دانشگاه علوم پزشکی و احراز قاچاق بودن و غیربهداشتی بودن مواد خوراکی مکشوفه، حکم به ضبط کالا به نفع دولت و معدوم کردن مواد خوراکی صادر و متهمین پرونده را به پرداخت 9 میلیارد ریال جریمه نقدی بابت نگهداری کالای قاچاق و 250 میلیون ریال معادل ارزش خودرو توقیف شده، محکوم کرد.