یکشنبه 17 اسفند 1399
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1399/12/05         ساعت 07:42:59     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از جریمه 3 میلیارد و 250میلیون ریالی قاچاقچی پوشاک ورزشی و پارچه خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مامورین کاشف در حین کنترل خودروهای عبوری مستقر در موقعیت عوارضی قم به تهران از یک دستگاه خودروی سواری محموله انواع پوشاک ورزشی و پارچه به ظن قاچاق کشف و گزارشی برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارجاع شد.
وی افزود: با تشکیل پرونده، شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم با توجه به گزارش مرجع کاشف، اظهارات و اقرار صریح متهم در مورد مالکیت کالاهای مکشوفه، حکم به ضبط کالاهای مکشوفه قاچاق صادر و متهم را به پرداخت 3 میلیارد و 250 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.