جمعه 27 فروردین 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1400/01/18         ساعت 10:23:13     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از وصول جریمه 23 میلیارد ریالی یک شرکت به دلیل قاچاق قطعات الکترونیک خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، ارسلان میری گفت: پرونده شرکت قطعات الکترونیک با گزارش گمرک شهرستان سیرجان تحت عنوان قاچاق قطعات تلویزیون به تعزیرات حکومتی ارسال و در شعبه پنجم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار داشت: شعبه رسیدگی کننده اتهام وارده به این شرکت را محرز تشخیص و حکم به محکومیت شرکت مذکور به مبلغ 54 میلیارد و 521 میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد.
وی  تصریح کرد: با توجه به اعتراض نماینده شرکت مذکور به رأی صادره، پرونده در شعبه دوم تجدید نظر قاچاق سازمان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت رأی شعبه بدوی عینأ تأیید  و پس از کسر تخفیفات قانونی، مبلغ 23 میلیارد و 8 میلیون ریال توسط اجرای احکام اداره کل تعزیرات کرمان شد.