جمعه 17 اردیبهشت 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1400/01/29         ساعت 09:48:18     گروه خبری اخبار تعزیرات

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: عامل قاچاق خودروهای خارجی به پرداخت یک هزار میلیارد و 219 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدرضا جابری با بیان اینکه یکی از رسالت های اصلی سازمان تعزیرات حکومتی برخورد قاطعانه و بدون اغماض با پدیده شوم قاچاق است  و در این مسیر مجدانه و مصمم در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می شود، گفت:  شعبه رسیدگی کننده پس از ثبت پرونده و احضار متهم، استماع  اظهارات و انجام استعلام لازم و تخلف قاچاق خودرو خارجی را محرز و مسلم اعلام کرد.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اظهار داشت: متهم پرونده علاوه بر ضبط تمامی خودروها به پرداخت یک هزار و 219 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.