شنبه 29 خرداد 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1400/03/19         ساعت 08:00     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذر بایجان شرقی از جریمه 2 میلیاردی شرکت ماسه شویی خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سید احد یوزباشی گفت: بر اساس گزارش دریافتی از بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت شبستر مبنی برافزایش خودسرانه قیمت انواع ماسه در یک شرکت ماسه شویی پرونده تخلف شرکت مذکور در اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان تشکیل شد.
وی افزود: بازرسین در گزارش خود میزان تخلف را که 3 هزار تن ماسه شسته بود به شعبه اعلام و با احراز تخلف افزایش قیمت خود سرانه شرکت به میزان حدود 170هزار ریال در هرتن ماسه با احضار متهم و اخذ اظهارات  شعبه پس از انجام تحقیقات لازم با توجه عدم  ارائه مدارک قانونی از سوی وی اقدام به صدور رای کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذر بایجان شرقی در ادامه افزود: شعبه بدوی شهرستان شبستر شرکت متخلف را به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2 میلیارد و560 میلیون ریال محکوم کرد.