پنجشنبه 14 مرداد 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1400/03/25         ساعت 12:01:44     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از رای 1.2 میلیاردی برای موتور سیکلت قاچاق خبرداد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مهدی ریاضی گفت: در حین کنترل وسایط نقلیه در محور اراک به قم، مامورین نسبت به تردد یک دستگاه موتور سیکلت سنگین مشکوک و نسبت به توقیف موتورسیکلت مذکور اقدام و پس از بررسی مشخص شد راکب موتورسیکلت مذکور فاقد مدارک و اوراق شناسائی قانونی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: مراتب برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم ارسال و شعبه، ضمن احضار متهم و اخذ آخرین دفاعیات، به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانسته و متهم را علاوه بر ضبط موتورسیکلت قاچاق مکشوفه، به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی افزود: بر اساس قانون، موتورسیکلت مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.