پنجشنبه 25 شهریور 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1400/06/22         ساعت 07:00     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از جریمه 6.3 میلیاردی یک شرکت برای قاچاق کالا خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حسین ایزدی گفت: با گزارش گمرک شهید رجایی یک شرکت بازرگانی در یک فقره اظهار نامه صادراتی مقدار 25 هزار کیلوگرم کالا تحت عنوان مصنوعات فلزی برای صادرات اظهار کرده که پس از ارزیابی محتویات کاملا مغایر کالای اظهار شده بود.
وی افزود: پرونده ای در این باره تشکیل و به شعبه 2 تعزیرات حکومتی بندرعباس ارجاعکه رئیس شعبه مذکور پس از بررسی و تحقیقات لازم، مدیرعامل شرکت را به پرداخت 6 میلیارد و 300 میلیون جزای نقدی محکوم کرد.