پنجشنبه 25 شهریور 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1400/06/24         ساعت 11:25:16     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان بوشهر از جریمه 6 میلیاردی برای قاچاق سوخت خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدرضا جابری گفت: براساس گزارش نیروی انتظامی در مورد کشف سوخت از یک فروند شناور یدک کش به میزان 24 هزار لیتر نفتگاز، پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوشهر ارسال شد.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: شعبه پس از اخذ دفاع متهم و بررسی مستندات پرونده، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم پرونده را به ضبط سوخت مکشوفه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد و 538 میلیون ریال محکوم کرد.