سه شنبه 16 آذر 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
تاریخ 1400/09/03         ساعت 09:01:52     گروه خبری اخبار تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی احکام جداگانه‌ای مدیران کل استان‌های بوشهر و آذربایجان غربی، سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات و سرپرست اداره کل گلستان را منصوب کرد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی احکام جداگانه‌ای، «حسین نجف زاده» را به عنوان مدیرکل و رئیس شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی، «رضا سعیدی» را به عنوان مدیرکل و رئیس شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان بوشهر، «اسمعیل داودی» را عنوان سرپرست اداره کل آمار و فناوری اطلاعات و «تقی حسام» به عنوان سرپرست و رئیس شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان گلستان منصوب کرد.