شنبه 7 خرداد 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1400/11/09         ساعت 09:54:27     گروه خبری اخبار تعزیرات

سرپرست تعزیرات حکومتی استان گلستان از محکومیت 22 میلیارد ریالی برای فروش خارج از ضوابط خبر داد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، تقی حسام گفت: با گزارش نیروی انتظامی بندر ترکمن در مورد نگهداری و فروش کنجاله سویا خارج از ضوابط تعیینی دولت توسط فردی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان گلستان افزود: شعبه رسیدگی کننده، پس از احزار متخلف و با توجه به دفاعیات متهم اتهام انتسابی را محرز دانسته و وی را علاوه ضبط کالا به پرداخت 22 میلیارد و 390 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
وی افزود: با تجدید نظرخواهی متخلف رای صادره در شعبه اول تجدید نظر قاچاق کالا و ارز عیناً تائید شد.